Vyberte stránku

Tyto zásady o ochraně soukromí popisují, jak společnost PLDS Europe BV obchodující jako společnost pladis, vlastník a provozovatel těchto webových stránek (dále jen „společnost, „my“ nebo „nás/námi“) shromažďuje a zpracovává osobní údaje o Vaší osobě použitím těchto webových stránek a jejího obsahu (dále jen „stránky“), jak tyto údaje používáme a chráníme, a vaše práva ve vztahu k těmto informacím.

Osobní údaje jsou údaje nebo kombinace několika jednotlivých údajů, jejichž prostřednictvím by mohla být identifikována vaše osoba.

Osobní údaje, které používáme

Vaše osobní údaje shromažďujeme z různých zdrojů, včetně údajů, které získáme přímo od vás (např. když nás kontaktujete) a údajů, které shromažďujeme z jiných zdrojů, jak je popsáno níže;

Vezměte na vědomí, že určité vaše osobní údaje můžeme být povinni shromažďovat ze zákona nebo důsledkem jakéhokoli smluvního vztahu, který s vámi máme. Pokud nám tyto údaje neposkytnete, může to zabránit nebo opozdit naplnění těchto povinností.  V době sběru vašich osobních údajů vás uvědomíme, zda jsou určité údaje povinné a jaké důsledky by mělo jejich neposkytnutí.

Osobní údaje, které od vás získáváme přímo

Kategorie údajů, které získáváme přímo od vás:

 • osobní údaje (např. Jméno, pohlaví, věk),
 • kontaktní údaje (jako telefonní číslo, emailová adrese, poštovní adresa nebo číslo mobilního telefonu),
 • údaje, které shromažďujeme automaticky použitím souborů cookie a jiných technologií používaných k identifikaci přístrojů (dále jen „soubory cookie a sledovací technologie“)

Osobní údaje, které shromažďujeme z jiných zdrojů

Shromažďujeme o vás údaje ze stránek sociálních sítí (Facebook, Twitter, Instagram).

Kategorie údajů o vaší osobě, které získáváme z těchto zdrojů:

 • osobní údaje (např. Jméno, pohlaví, datum narození),
 • kontaktní údaje (např. telefonní číslo, emailová adrese, poštovní adresa nebo číslo mobilního telefonu),
 • názory, které na sociálních médiích vyjádříte nám nebo o nás.

Použití vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje používáme, abychom:

 • vás požádali o vaše názory na naše výrobky, služby nebo webové stránky,
 • zdokonalovali naše stránky, výrobky a služby, a abychom poskytovali obsah uzpůsobený vašim zájmům,
 • mohli řešit vaše dotazy a požadavky,
 • s vámi komunikovali s ohledem na naše případné propagační akce,
 • mohli ověřit vaši totožnost, když se budete přihlašovat na naše stránky,
 • vám poskytovali informace propagačních a jiných nabídkách nebo nabídkách našich poboček, partnerských a přidružených společností, vývojářů našich stránek a jiných partnerů podle vašich preferencí,
 • dodržovali naše smluvní povinnosti vůči vám, které tvoří součást našich podmínek použití,
 • dodržovali naše zákonné povinnosti, kterým podléháme, a spolupracovali s regulačními a právními orgány,
 • využívali svých zákonných práv, kdekoli je to potřebné, například pro účely detekce a prevence podvodných nároků, nároků s ohledem na porušení duševního vlastnictví nebo porušení zákona, a našich reakcí na ně,
 • v nouzových případech mohli ochránit zdraví nebo bezpečnost uživatelů stránek nebo veřejnosti, nebo abychom mohli jednat v zájmu národní bezpečnosti.

Právní opodstatnění ke zpracování

Ke zpracování vašich údajů musíme mít právní opodstatnění. Ve většině případů bude právním odůvodněním jedno z následujících:

 • abychom splnili naše smluvní povinnosti vůči vám, například abychom vám mohli zaslat jakékoli nabídky, ke kterým jste se přihlásili,
 • abychom splnili své právní povinnosti, například abychom zareagovali na soudní příkaz,
 • Abychom mohli plnit naše zákonné obchodní zájmy, například abychom s vámi komunikovali nebo abychom zjistili, jak používáte naše stránky, nebo ve vztahu na námi vyráběné výrobky, abychom je mohli zdokonalovat. Při zpracování osobních údajů za účelem naplnění našich zákonných zájmů využíváme robustní prostředky zabezpečení, abychom měli jistotu, že vaše soukromí je chráněno, a abychom se ujistili, že naše zákonné zájmy nejsou převáženy vašimi zájmy nebo zásadními právy a volností. Pro více informací o testu vyváženosti, který při zpracování vašich osobních údajů pro potřeby hájení našich zákonných zájmů uplatňujeme, se na nás prosím obraťte prostřednictvím následujících údajů.

Pokud to bude vyžadovat zákon, můžeme si vyžádat váš souhlas k odběru a použití určitých typů osobních údajů, (například ve vztahu na náš přímý marketing, soubory cookie a technologie sledování nebo při zpracování citlivých osobních údajů). Pokud vás požádáme o souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, můžete tento souhlas kdykoli odvolat tak, že nás budete kontaktovat použitím údajů uvedených v závěru tohoto oznámení o ochraně soukromí.

Sdílení informací

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s třetími stranami z následujících okolností:

 • Společnosti skupiny pladis. Společnost PLDS Europe BV je vlastněn společností Yildiz Holding AS (dále jen „Yildiz“). Úzce spolupracujeme s dalšími podniky a společnostmi, které spadají pod skupinu pladis a společnost Yildiz. Určité informace o vaší interakci s našimi stránkami a podrobnosti o případných problémech nebo stížnostech můžeme sdílet s dalšími skupinami společností pro marketingové účely, optimalizaci zákazníků a podávání vnitropodnikových zpráv. Více informaci o skupině pladis naleznete zde: https://pladisglobal.com/
 • Poskytovatelé služeb a obchodní partneři. Vaše osobní údaje můžeme sdílet s našimi poskytovateli služeb a obchodními partnery, kteří provádějí marketingové služby a jiné podnikatelské činnosti našim jménem nebo společně s námi. Například je můžeme sdílet k rozesílání propagací nebo jiných událostí, bulletinů a marketingových emailů, k hostování nebo správě našich webových stránek, podpoře služeb emailů a zpráv a k analýze informací.
 • Právní vymáhací orgány, soudní orgány, regulační a vládní orgány nebo jiné třetí strany. S těmito stranami můžeme vaše osobní údaje sdílet v případě, že věříme, že to je nezbytné ke splnění zákonných nebo regulačních požadavků anebo k ochraně našich práv nebo práv jakékoli třetí strany.
 • Kupci aktiv. Vaše osobní údaje můžeme sdílet s jakýmikoli třetími stranami, které odkoupíme nebo na které zcela nebo z velké části převedeme naše aktiva a podnikání. Pokud by k takovému prodeji nebo převodu došlo, vynaložíme přiměřené úsilí k tomu, abychom zajistili, že právní subjekt, na nějž vaše osobní údaje převedeme, je bude používat způsobem, který je v souladu s tímto oznámením o ochraně soukromí.

Jelikož působíme jako součást globálního podniku, shora uvedení příjemci se mohou nacházet mimo jurisdikci, ve které se nacházíte vy (nebo ve které poskytujeme naše služby). Více informací viz část „Mezinárodní převod údajů“ níže.

Mezinárodní převod údajů

Vaše osobní údaje budou převedeny, uloženy a zpracovány v zemi, jejíž úroveň zabezpečení ochrany osobních údajů není považována za adekvátní podle zákonů Evropské unie.

Zavedli jsme patřičná zabezpečení (jako smluvní závazky) v souladu s platnými právními požadavky, která zajistí odpovídající ochranu vašich osobních údajů. Chcete-li získat více informací o tom, jaké prostředky zabezpečení jsme zavedli, obraťte se na nás prostřednictvím níže uvedených údajů.

Děti

Ochranu soukromí dětí bereme vážně. Tyto stránky provozujeme v souladu se všemi zákony platnými v zemi, ve které se nacházíme. Děti mladší 16 let budou potřebovat souhlas rodičů/opatrovníků k tomu, aby na těchto stránkách mohli uvést své osobní údaje. Od mladších dětí nebudeme požadovat více osobních údajů, než je nezbytně nutné k účasti v dané činnosti na našich stránkách. Pokud po shromáždění údajů usoudíme, že je uživatel mladší tohoto věku, nepoužijeme ani neuložíme jeho/její osobní údaje bez souhlasu rodiče/opatrovníka. Bez tohoto souhlasu však dítě zřejmě nebude schopné účastnit se různých aktivit. Za určitých okolností můžeme tyto informace spravovat a používat (v souladu se zbývajícími částmi těchto zásad a platnými zákony) z toho důvodu, abychom rodiče/opatrovníky uvědomovali a vyžádali od nich souhlas pro určité potřeby bezpečnosti, zabezpečení a právní odpovědnosti povolované platnými zákony.

Soubory cookie a sledovací technologie

Soubory cookie a sledovací technologie používáme při vašem přístupu na naše stránky, abychom automaticky shromažďovali technická data o používání našich stránek, a to včetně IP adres.

Může to zahrnovat typ vašeho prohlížeče internetu nebo počítače, název domény vašeho poskytovatele internetových služeb, počet návštěv daných stránek a povaha a délka těchto návštěv. Počet návštěvníků na naše webové stránky sledujeme i v souhrnné formě. Tyto informace nám pomohou udržovat obsah našich stránek aktuální a zajímavý pro naše návštěvníky a přizpůsobovat obsah zájmům návštěvníků. Určité informace shromážděné použitím souborů cookie a podobných technologií můžeme sdílet s potenciálními partnery, inzerenty (kteří tyto údaje mohou používat k poskytování inzerce přizpůsobené vašim zájmům) nebo třetím stranám.

Určité funkční prvky poskytované na našich stránkách používají soubory cookie a vyžadují vaše osobní údaje, např. k tomu, abyste se s námi mohli spojit na sociálních médiích. Než tyto soubory cookie umístíme, vyžádáme si váš souhlas.

Také můžeme povolit, aby na našich stránkách inzerovaly třetí strany (včetně našich propagačních partnerů) nebo aby měly na našich stránkách umístěny své funkční prvky a získávaly přístup do souborů cookie uložené na vašem počítači, nebudou však mít přístup do našich souborů cookie. Pro více informací si prosím prostudujte naše zásady o souborech cookie.

Můžete svůj internetový prohlížeč nastavit tak, aby zakázal soubory cookie nebo aby vás vždy upozornil, když vám bude zaslán soubor cookie. Pokud zakážete soubory cookie, pravděpodobně nebudeme schopni optimalizovat vaši návštěvu našich webových stránek a určité prvky vám nemusí být dostupné.

Zabezpečení a uložení informací

Používáme taková technická a organizační opatření, jež zajistí úroveň zabezpečení, která odpovídá rizikům, jimž jsou námi zpracovávané osobní údaje vystaveny. Tyto opatření mají za cíl zajistit trvalou integritu a důvěrnost osobních údajů. Tato opatření pravidelně přehodnocujeme, abychom zajistili neustálou bezpečnost zpracování.

Vaše osobní údaje si ponecháme po dobu, kdy s vámi budeme mít vztah, nebo jak to vyžadují podmínky určité nabídky.  Až náš vztah s vámi skončí, ponecháme si vaše osobní údaje na určité období, abychom mohli:

 • uchovávat naše obchodní záznamy pro účely analýzy a/nebo auditu,
 • dodržet právní požadavky na uchovávání záznamů,
 • hájit nebo zahájit uplatnění stávajících nebo potenciálních právních nároků,
 • řešit jakékoli stížnosti na naše služby.

Až vaše osobní údaje nebudeme pro tyto účely potřebovat, odstraníme je. Pokud se stane, že některé údaje nebudeme schopni z nějakého technického důvodu zcela ze systému odstranit, učiníme veškerá opatření, abychom zabránili dalšímu zpracování těchto údajů.

Vaše práva s ohledem na vaše osobní údaje

S ohledem na své osobní údaje máte určitá práva, která podléhají místím zákonům. Zahrnují následující práva na:

 • přístup k vaším osobním údajům,
 • opravit údaje, které o vás uchováváme,
 • vymazání vašich osobních údajů,
 • omezit naše použití vašich osobních údajů,
 • ohradit se proti našemu použití vašich osobních údajů,
 • stáhnutí souhlasu, který jste nám udělili,
 • obdržení svých osobních údajů v použitelné elektronickém formátu a jejich převod třetí straně (právo na přenosnost dat),
 • podání stížnosti na místní úřad na zajištění ochrany osobních údajů.

Marketingový materiál vám budeme zasílat prostřednictvím e-mailu, SMS a jiných elektronických metod jedině v případě, že k tomu máme váš souhlas.

Pokud si o těchto právech chcete promluvit nebo je využít, obraťte se na nás prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v závěru těchto zásad o ochraně soukromí.

Pokud se domníváte, že některé z osobních údajů, které o vás máme uložené, jsou nesprávné nebo neúplné, co nejdříve nám to prosím oznamte. Veškeré údaje opravíme nebo zaktualizujeme co nejdříve. Pokud od vás budeme potřebovat dodatečné informace k tomu, abychom váš požadavek naplnili, ozveme se vám.

Změny

Můžete si od nás vyžádat kopii těchto zásad prostřednictvím kontaktních údajů uvedených shora. Tyto zásady můžeme čas od času měnit.

Pokud tyto zásady o ochraně soukromí změníme, budeme vás o těchto změnách informovat. Pokud budou mít změny těchto zásad o ohraně soukromí zásadní dopad na povahu zpracování, nebo budou mít jinak dopad na vaši osobu, dáme vám dostatečné předchozí upozornění, abyste měli příležitost využít svých práv (např. na zpracování).

Kontaktujte nás

Společnost PLSD Europe BV obchodující jako společnost pladis je kontrolor odpovědný za osobní údaje, které shromáždíme a zpracováváme.

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy o tom, jakým způsobem byly vaše osobní údaje použity, napište ním prosím na adresu Legal Department, pladis, Hayes Park, Hayes End Road, Hayes, Middlesex  UB4 8EE, UK, nebo nám zašlete e-mail na personaldataqueries@pladisglobal.com.

Jsme zavázáni spolupracovat s vámi na dosažení spravedlivého vyřešení jakékoli stížnosti nebo obavy vztahující se na ochranu soukromí. Pokud však budete názoru, že jsme vám nebyli schopni s vaší stížností nebo obavou pomoci, máte právo podat si stížnost na čeština úřad na zajištění ochrany soukromí.

 

KVĚTEN 2018